Buurtinfo

Hier vinden omwonenden en buren alle informatie over Dutch Valley die voor hen interessant en belangrijk is.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen

De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg verbindt, is tijdens de drie evenementen gesloten.

Net als voorgaande jaren blijft de Amsterdamseweg open en zijn de woningen, bedrijven en woonboten in Spaarnwoude bereikbaar. 

Het verkeer wordt door Traffic Support in goede banen geleid. Dit bedrijf heeft veel ervaring met dit soort werkzaamheden. Om de parkeerdruk in Velserbroek zoveel mogelijk te beperken zet de gemeente Velsen daar gemeentelijke toezichthouders in.

Legitimatieplicht voor bewoners en bedrijven

Voor de drie evenementen die deze zomer in de Velsen-vallei worden georganiseerd zijn op het gebied van toegang diverse maatregelen getroffen. Bij bepaalde punten waar men Spaarnwoude met de auto binnenkomt kan om legitimatie worden gevraagd. Dit geldt alleen voor mensen, die in het gebied wonen, werken of bedrijven bezoeken.

Gebruik (brom)fietsenstalling verplicht

Er worden dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar bezoekers van de festivals verplicht gebruik van moet worden gemaakt.

Geluidstesten

Data geluidstesten worden nader bepaald. Deze tests kunnen enige overlast geven.

Overlast

De gemeente realiseert zich dat de evenementen overlast voor inwoners kan veroorzaken. Zij vraagt daar begrip voor. De festivals beperken zich tot een aantal dagen per jaar en zijn goede reclame voor Velsen, terwijl het voor de duizenden bezoekers onvergetelijke dagen zijn.

Meer informatie

Wie na het raadplegen van deze informatie nog vragen heeft, kan bellen met het speciale telefoonnummer 020-4936050 van de organisatie van Dutch Valley, of een e-mail sturen naar info@udc.nl.

Algemene Voorwaarden
Share via